Sambungan kayu type Bibir Lurus

Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang.
Sambungan kayu secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 kelompok :
  • Sambungan memanjang
  • Sambungan melebar
  • Sambungan menyudut.
Jenis sambungan BIBIR LURUS ini biasanya digunakan untuk penyambungan kayu pada arah memanjang. ( biasanya digunakan untuk kayu balok pada konstruksi bangunan ). Jenis sambungan kayu ini digunakan untuk penyambungan kayu pada arah memanjang. ( biasanya digunakan untuk kayu balok pada konstruksi bangunan ).
Sambungan Bibir lurus 2D


Sambungan Bibir lurus 3D


Semoga Bermanfaat..!
Terima kasih .. !
Reef. 
modul Samb. kayu (DRS. H. SOEMARDJO, M.Pd.)
Tim Teknis Universitas Negeri Yogyakarta